Brandweer Franeker uitgerukt in compagnieverband.

brandweercompagnieFraneker – De Franeker brandweer is vrijdagavond uitgerukt (in compagnieverband) om de heide/duin brand in Schoorl te bestrijden. Een uitruk in compagnieverband bestaat uit diverse korpsen en disciplines.

Een brandweercompagnie bestaat uit een commando, twee pelotons (met als basiseenheid de tankautospuit) en één ondersteuningspeloton. Een peloton bestaat uit de volgende voertuigen:

  • 1 commando
  • 4 tankautospuiten (TS)
  • 1 hulpverleningsvoertuig (HV-2)
  • 1 Haakarmvoertuig (HA) met taakafhankelijke lading (een combi-bak met 1 dompelpomp en 1 km 150mm-slang (DPH-SL) of een haakarmbak basis technische hulpverleningsuitrusting (HVH-B)

Het ondersteuningspeloton bestaat uit de volgende voertuigen:

  • 1 commando (VC-3 + DA)
  • 1 verbindingscommandowagen (VC-2)
  • 1 tankautospuit (TS)
  • 1 HA met taakafhankelijke lading (een haakarmbak met 3 km 150mm-slang of een haakarmbak met specialistische hulpverleningsuitrusting (HVH-S) en een dompelpompaanhanger

De compagnie wordt aangestuurd door de Compagniescommandant (CC) deze stuurt de pelotonscommandanten(PC) en de commandant van het ondersteuningspeloton aan (pCC) de pCC is ook tevens plaatsvervangend compagniescommandant.

de volgende Korpsen zijn gepiept:

Franeker, Harlingen, Grouw, Tjalleberd, Beetsterzwaag, Joure, Sneek, Noordwolde, Parrega, Witmarsum en IJlst.

error: Bericht Beveiligd!