Foto van Joachim de Ruijter - Burgemeester met het briljanten echtpaar Jousma-Terpstra

Briljanten huwelijk voor echtpaar Jousma

Maandag 30 januari waren  Bauke Jousma en Geertje Jousma-Terpstra uit Menaam 65 jaar getrouwd.

Geertje Terpstra is geboren op 26 maart 1935 in Menaam en Bauke Jousma komt uit Slappeterp en is geboren op 22 juni 1935. Ze hebben elkaar leren kennen op een dansavond. Na hun huwelijk woonden ze in Menaam en Skingen. Ze verhuisden in 1968 naar Slappeterp.

Daar begonnen ze met melkbussen vervoer naar de melkfabriek. Later werd hun bedrijf uitgebreid als loonbedrijf en startten ze een kippenmesterij.

Na een periode van hard werken zijn ze in 1994 verhuisd naar Menaam. Hier wonen ze nog steeds zelfstandig. Bauke is goed gezond. Hij kaatst en biljart graag en gaat geregeld een blokje om op de elektrische fiets. Geertje wordt lichamelijk minder, maar met behulp van de thuiszorg redden ze het prima.

Uit het huwelijk zijn twee zonen en een dochter geboren. Inmiddels is de familie uitgebreid met 6 kleinkinderen en 5 achterkleinkinderen. Het 65-jarig huwelijk hebben ze in familiekring gevierd.

error: Bericht Beveiligd!