B&W vragen raad om bevestiging besluit zwembad Bloemketerp

Het college van B&W vraagt de gemeenteraad, om hun keuze om zwembad Bloemketerp open te houden te bevestigen. Eind 2021 besloot de gemeenteraad het zwembad open te houden totdat er een nieuw zwembad is in Franeker. Nieuw onderzoek laat zien dat de kosten voor het openhouden van zwembad Bloemketerp flink zijn gestegen. Het college van B&W vraagt de gemeenteraad of zij, om het zwembad open te houden, eenmalig een bedrag van €1,4 miljoen en jaarlijkse kosten van ongeveer €450.000 willen investeren.

 

Jaarlijkse kosten
De gemeente heeft begin juni zwembad Bloemketerp aangekocht. De afgelopen maanden is onderzocht hoe de gemeente het zwembad kan exploiteren en onderhouden, om het – zoals de gemeenteraad eind 2021 besloot – open te houden totdat er een nieuw zwembad is. De gemeente heeft een nieuwe exploitant gevonden. Per 1 september zal Stichting Sportbedrijf Waadhoeke het zwembad exploiteren. Deze stichting exploiteert ook het zwembad in St.-Annaparochie. Op dit moment is de jaarlijkse subsidie aan het zwembad €120.000. Om de exploitatie rond te krijgen, is er echter een jaarlijkse subsidie nodig van €365.000. Samen met andere kosten, voor bijvoorbeeld onderhoud, betekent dat een jaarlijkse bijdrage van €450.000. Dat is €330.000 per jaar meer dan de subsidie nu.

 

Kosten voor herstel
De huidige staat van onderhoud van zwembad Bloemketerp is onderzocht door Synarchis, een bureau wat zich specialiseert in beheer en exploitatie van maatschappelijke voorzieningen zoals zwembaden. In het rapport van Synarchis staan de zaken die verbeterd moeten worden. Het gaat om een (eenmalige) investering van €1,4 miljoen om het zwembad schoon, heel en veilig open te kunnen houden. Wanneer de gemeenteraad instemt met de investeringen om zwembad Bloemketerp open te houden, zal het herstelwerk worden ingepland. Dan wordt duidelijk wanneer het zwembad hiervoor dicht gaat en hoe lang dat duurt.

 

Misschien moet het zwembad eerder sluiten
Het is mogelijk dat het zwembad eerder dicht moet. In het rapport van Synarchis staat dat zwembad Bloemketerp op een aantal punten niet voldoet aan geldende wetten en regels als het gaat om veiligheid. De gemeente heeft dit rapport met de FUMO gedeeld. De FUMO controleert, in opdracht van de provincie, de veiligheid en kwaliteit van het zwembad. De toezichthouders van de gemeente houden toezicht op de veiligheid van het pand. Vorige week hebben de FUMO en de toezichthouder van de gemeente samen het zwembad bezocht. De provincie, FUMO en de gemeente zijn nu in overleg om te bepalen of het zwembad op deze manier open kan blijven.

 

De gemeenteraad besluit
De keuze om het zwembad open te houden is aan de gemeenteraad op donderdag 11 juli. Wanneer de gemeenteraad besluit voor het openhouden van zwembad Bloemketerp en de kosten die daarbij horen, dan zal er de komende jaren minder geld beschikbaar zijn voor andere projecten in de gemeente. Het enige alternatief is het zwembad sluiten totdat er een nieuw zwembad in Franeker is.

 

error: Bericht Beveiligd!