CDA bijgepraat: onveilige wegen Oosterbierum en Tzummarum

De provinciale weg N393 door Oosterbierum en Tzummarum zorgt door het vele gebruik van auto’s en vrachtwagens voor onveiligheid. Niet voor niets trokken dorpsbewoners aan de bel. CDA-lijsttrekker Caroline de Pee en Statenleden Fenny Reitsma en Henk van der Veen spraken donderdag 30 januari in Firdgum over de situatie. Met een bakje kofje.

Infrastructurele knelpunten
Dorpsbelangen van beide dorpen maakten al eerder plannen om de wegen veiliger te maken. De provinciale wegen lopen immers door de dorpen heen. De wens is daarnaast om het gebied door te ontwikkelen, als de dorpskom voor het verkeer veiliger wordt. De CDA-Statenfractie speelde bij het bestuur van Fryslân een bedrag van 18 miljoen vrij, om in de periode 2014-2015 23 soortgelijke zogenaamde kleine infrastructurele knelpunten aan te pakken. De inzet van het CDA was gericht op een speciale aandacht voor de veiligheid van  kinderen en ouderen in de dorpen. Naast de beide dorpskommen in het voormalige Barradiel, staat ook het kruispunt N384- A32 bij Franeker op de lijst.

Regiefunctie
De omgeving van Oosterbierum en Tzummarum is al eerder aangemerkt voor gebiedsontwikkeling. Het provinciale geld voor de aanpak van de wegen komt hier boven op. Tijdens het gesprek bleek dat er onduidelijkheid bestaat wie regie neemt in deze aanpak. De provincie kan de wegen opknappen en daarna het beheer overdoen aan de gemeente. Of moet de gemeente het geld ontvangen en zodoende zelf aan de slag? Caroline de Pee: “We zien dat de dorpen hier zelf initiatieven nemen voor de ontwikkeling van het gebied. Wie de regie ook neemt, er moet geluisterd worden naar deze wensen uit de mienskip. Dan kan er iets moois ontstaan.”

Kofje drinke mei….campagne
Het bezoek aan de Yeb Hettinga Skoalle in Firdgum maakt deel uit van de ‘Kofje drinke mei…’ campagne van de Friese CDA-Statenfractie. Al eerder omarmde het CDA Fryslân het Rijnlands Denken en Doen. Hierin staat het luisteren naar mensen centraal, mensen die naast betrokkene vaak ook eigenaar van maatschappelijke onderwerpen zijn. In Firdgum sprak een brede CDA-afvaardiging met bestuurders van dorpsbelangen, bewoners, een lid van de medezeggenschapsraad van de basisschool en ondernemers.

cda