Groothandel Bergsma Franeker heeft predicaat Koninklijk

Medio april 2012 bestond Groothandel Bergsma 100 jaar. Er is toen door Groothandel Bergsma een aanvraag gedaan om het predicaat koninklijk te verkrijgen. Om dit predicaat te verkrijgen moest het bedrijf aan de volgende voorwaarden voldoen.

· Zeer belangrijk zijn in haar vakgebied
· 100 jaar of ouder zijn
· Meer dan 100 medewerkers hebben
· Een aantoonbaar stabiele reputatie hebben
· Een aantoonbaar goede financiële reputatie hebben
· Geen onderdeel van een concern dat al koninklijk is
· Zich als Nederlands bedrijf manifesteren
Eind december 2013 kreeg Groothandel Bergsma het bericht dat het Koninklijk Huis positief in deze heeft geadviseerd! Op vrijdag 31 januari 2014 was het dan zover , Commissaris van de Koning, de heer John Jorritsma, heeft de onderscheiding uitgereikt. Het predicaat is uitsluitend verleend aan Groothandel Bergsma Franeker BV en niet aan de andere FOOX vestigingen.

Met diverse sprekers (o.a. Burgemeester Fred Veenstra, Commissaris van de Koning, John Jorritsma), personeel en vele genodigden werd dit heuglijk feit uitgebreid gevierd in het Bergsma Café.