Botniastins Franeker

Collegecyclus over Waarheid en Feiten

Zes mensen uit wetenschap, politiek en maatschappij geven in een collegereeks van de Academie van Franeker hun visie op waarheid – een onderwerp waarover in tijden van ‘alternatieve feiten’ veel te doen is.

Wat is waarheid?
Hoe weten we wat waarheid is? Gaat het om objectief vastgestelde feiten of de interpretatie daarvan? Kan een moreel oordeel ook ‘waar’ zijn? Kunnen meerdere waarheden naast elkaar bestaan? In het publieke debat is veel te doen over de vraag op welke ‘waarheden’ we kunnen vertrouwen. In een collegereeks van de Academie van Franeker wordt het onderwerp vanuit zes uiteenlopende invalshoeken belicht.

De collegereeks vindt wekelijks plaats op woensdagavond, vanaf 2 november. Ieder college duurt ongeveer een uur, met daarna gelegenheid voor vragen en discussie. De lezingen zijn afzonderlijk te bezoeken.

Reeks van 6 colleges
De reeks begint om 2 november met een lezing van prof.dr. Jeanne Peijnenburg, emeritus hoogleraar theoretische filosofie (Rijksuniversiteit Groningen). Ze deed veel onderzoek naar het begrip ‘waarschijnlijkheid’. Op 9 november spreekt Diederik Greive, hoofdofficier van Justitie bij het parket Noord-Nederland. In zijn werk speelt waarheidsvinding en feitenonderzoek een grote rol. Greive is daarnaast docent ethiek aan het opleidingsinstituut voor de rechterlijke macht.

Prof.dr. Ko de Ridder, emeritus hoogleraar bestuurskunde (Rijksuniversiteit Groningen) spreekt op 16 november, gevolgd door economiejournalist en commentator Irene Overduin op 23 november. Zij is werkzaam bij de Leeuwarder Courant. Op 30 november spreek prof.dr. Margriet van der Heijden, hoogleraar wetenschapscommunicatie in de natuurkunde (Eindhoven University of Technology) en wetenschapsjournalist. De collegereeks wordt op 7 december afgesloten door prof.dr. Ronald van Raak, hoogleraar Erasmiaanse waarden (Erasmus Universiteit Rotterdam).

Alle colleges beginnen om 20.30 uur @in de Botniastins, Breedeplaats 1 te Franeker. Meer informatie en aanmelding via www.academiefraneker.nl.