Trinus Riemersmadei 22 oktober in Franeker

Trinus Riemersma was een van de grootste naoorlogse Friese schrijvers. De Academie van Franeker organiseert daarom een Trinus Riemersmadei, die geheel in het teken staat van de schrijver van onder andere De reade bwarre. De dag vindt plaats op 22 oktober in Franeker en is Friestalig. In dezelfde maand is in de bibliotheek van Franeker een tentoonstelling over Riemersma te zien.

In hele dag in het teken van Trinus
Trinus Riemersma heeft tweemaal de Gysbert Japicx-prijs gewonnen, de hoogste literaire prijs van de provincie Fryslân. Riemersma woonde en werkte het grootste deel van zijn leven in Franeker. De Trinus Riemersmadei vindt daarom plaats in Franeker, in De Koornbeurs. Schrijver Doeke Sijens presenteert ’s ochtends een boek over Riemersma, die zijn oom was. Daarna wordt een nieuwe uitgave van De reade bwarre gepresenteerd aan Commissaris fan de Koning Arno Brok. Schrijfster Jetske Bilker heeft Riemersma’s bekendste boek hertaald naar de huidige Friese spelling.

’s Middags kunnen deelnemers van de Riemersmadei yn groepjes praten over zijn werk, onder leiding van onder meer Babs Gezelle Meerburg, docent Frysk aan NHL Stenden. Zij is gepromoveerd op een ander beroemd boek van Riemersma, Fabryk. ’s Middags is er ook een stadswandeling door Franeker langs plaatsen die een rol spelen in de boeken van Riemersma.

In het avondprogramma laten leerlingen van de AMS en van NHL Stenden gedichten van Riemersma horen op een bijzondere wijze en draagt Sigrid Kingma, dichter van Fryslân, een gedicht voor dat ze speciaal voor de Riemersmadei heeft geschreven. Hein Jaap Hilarides vertolkt met een combo liederen van Riemersma en de avond wordt afgesloten met een toneelstuk. Informatie over het programma en de tijden op www.theaterdekoornbeurs.nl.

Tentoonstelling in de bibliotheek van Franeker
In de bibliotheek van Franeker opende wethouder Jan Dykstra op 30 september een tentoonstelling over het werk van Riemersma. De tentoonstelling is samengesteld uit het archief van Riemersma, dat bewaard wordt bij Tresoar in Leeuwarden.