D66 verontwaardigd over onderhoud Franeker bos

Omdat wandelaars, fietsers en andere recreanten zich ergeren aan het onderhoud van het Franeker bos stelt Govert Geldof (D66) vragen aan het college van B&W. Hij vraagt het college voor april 2016 te komen met een plan van aanpak voor het beheer en onderhoud van het Franeker bos, met daarin meer aandacht voor de recreatieve, landschappelijke en ecologische waarden.

Het onderhoud van het bos is door de gemeente uitbesteed aan de Stichting Bosbeheer Fryslân. Deze stichting heeft als doelstelling de natuurwaarden en het landschap te bevorderen in het gebied van NW-Friesland.

Vervolgens is men met erg groot materieel te werk gegaan, waardoor op grote schaal de paden zijn vernield en er een kaalslag heeft plaatsgebonden in het bos.

Een nieuw beheerplan moet structuur geven aan het beheer en onderhoud van het door veel inwoners van Franekeradeel gewaardeerde bos. D66 hoopt dat op niet al te lange termijn de mensen in alle jaargetijden weer volop kunnen genieten van een ommetje door het bos.

error: Bericht Beveiligd!