wordfeud scrabble winnen

De Skûle Wordfeudcompetitie is populair, doe mee!

De eerste editie van Wordfeudcompetitie De Skûle 2023 zit er alweer op. Een nieuw jaar, een nieuwe opzet. Met deze keer maar liefst 87 spelers die verdeeld in 3 divisies de strijd met elkaar zijn aangegaan. Na een aantal weken strijd zijn er 3 podia met winnaars, waarbij de meesten van hen het de volgende keer een divisie hoger mogen proberen. Dat laatste betekent natuurlijk ook dat er een aantal anderen een stapje terug moeten doen, omdat er in de eerste 2 divisies een maximum aantal spelers deelneemt.

De podia:

Divisie 1: Inge van de Berg (Franeker), Durk Quarré (Dronryp) en Yvonne Busman (Harlingen)

Divisie 2: Toya Jongejan (Tzum), Joost de Vries (Leeuwarden) en Marcel Wintershoven (Schalsum)

Divisie 3: Titia de Boer (Franeker), Auke de Haan (Sexbierum) en Anja Talhout (Franeker)

Een mooi gemeleerd gezelschap! Dat is sowieso wel de kernbeschrijving van de spelers van onze competitie. Een leuke manier om verbinding te zoeken! En nu het weer kan, is het wel zo leuk om ook af en toe de mensen elkaar te laten ontmoeten. Ook dit hebben we mogen realiseren in deze eerste maand van het jaar. In totaal 25 mensen waren present bij de nieuwjaarsreceptie van de competitie op vrijdag de 13e. Het lot tarten hoort er toch ook een beetje bij als je Wordfeud speelt…

Wil je ook een keer een gokje wagen met de letterblokjes? Geef je dan gerust op. De volgende editie start 4 februari 2023. Opgave uiterlijk 31 januari 2023: wordfeud@deskule.nl of 06 26 45 39 48.