De werom nei dy-dagen!

Alie Kesimaat en Agaath Zuurbier zijn onlangs afgestudeerd als Holistisch Energetisch Therapeut. Holistische Energetische Therapie is een natuurgeneeskundige therapie, die ervan uit gaat dat lichaam, geest en ziel in directe verbinding staan met elkaar.

Het één heeft veelal raakvlak met het ander. Een mens is een holos, een geheel. De therapie hanteert de werkvormen reading en healing. En kijkt naar de totale mens in mentaal, fysiek, emotioneel, sociaal en spiritueel opzicht.

Deze therapie is voor de mens die op zoek is naar zichzelf, zichzelf beter wil leren kennen. Voor de mens die lichamelijke, spanningsgerelateerde klachten heeft.In de therapie krijg je inzicht in wie jij bent en wat jouw behoeftes zijn om gelukkig te zijn met jezelf en het leven dat je leidt.

Binnenkort organiseren Agaath en Alie:

DE WEROM NEI DY-DAGEN

Draafst, fljuchst om, bist drok, wurkest do dy in slach yn de rûnte, hast gjin rêst ynt gat en rekkest dertroch yn de stress en fan dyn padsie of wolst  gewoan goed foar dysels soargje? Kom dan nei de WEROM NEI DY-DAGEN om by te tanken en wer werom by dysels te kommen!

6 x in middei of jûn mei:

Mindfulness, Bewustwurding, Reading & Healing, Fuotrefleksmassaazje, Ferwen-mominten & Gebrûk fan Wellness mei dobbertonne & swithok

Tiisdietejûn 14, 21 en 28 april en 12, 19 en 26 maaie fan 19.15 – 21.45 oere of Tongersdietemiddie 16, 23 en 30 april en 7, 21 en 28 maaie fan 13.30-16.00 oere

Dit bysûndere barren fient plak by Huis van het Hart, De Jister 3 te Achlum

Opjaan of fierdere ynformaasje: www.healie.nl of www.huisvanhethart.nl

Hartegroet Alie en Agaath (foto)

IMG_0768cr

error: Bericht Beveiligd!