Debatavond kansen voor ondernemers in Waadhoeke

De akkerbouwafdelingen De Bouhoeke en Noardwest-Fryslân van de Agrarische Jongeren Friesland (AJF) organiseren samen met CDA Waadhoeke een debatavond in Franeker over de kansen voor agrarische ondernemers in onze regio.

De leden van AJF willen vrijdag 17 november graag met de inwoners en politici van Waadhoeke in gesprek over toekomstperspectieven voor wonen en werken in Waadhoeke. De gastsprekers Harry van der Molen (Tweede Kamerlid) en Klaas Johan Osinga (foto) (LTO-Brussel) zullen in Grand Café De Doelen aangeven hoe we de afstand tussen Fryslân, Den Haag en Brussel kunnen verkleinen.

In Waadhoeke willen we korte lijnen tussen ondernemers, inwoners en bestuurders.

Bent u nieuwsgierig of wilt u meepraten over de toekomst van wonen en werken in Waadhoeke? Kom dan vrijdag 17 november vanaf 19.30 uur naar De Doelen, Breedeplaats 6 in Franeker. Opgeven kan bij Marike Postma marikepostma@hotmail.com