Dementie en bewegen

Op dinsdag 28 mei is er weer een bijeenkomst van het Alzheimer Café Noordwest Friesland in woonzorgcentrum Saxenoord, Prinses Beatrixstraat 1, Franeker. De zaal is open vanaf 19.00 uur, het programma begint om 19.30 uur

Het thema van de avond “Dementie en bewegen” wordt gepresenteerd door Niels van der Bij, fysiotherapeut bij gezondheidscentrum het Want. Deze avond zal Niels het belang van bewegen bij dementie nader toelichten. Hij is in opleiding voor geriatriefysiotherapeut. Met zijn ruim 8 jaar ervaring in het behandelen van mensen met dementie, kan hij u uitleg geven over hoe iemand met dementie (meer) te laten bewegen.

Bewegen draagt bij aan een verbetering van de stemming, het slaappatroon en de eetlust. Het heeft een positief effect op de kwaliteit van het leven. Samen bewegen is goed om het sociale leven te stimuleren. Naast de theorie zal er ook volop aandacht zijn voor de praktijk en op welke manier een onjuist uitgevoerde activiteit kan worden gecorrigeerd. Na afloop van de presentatie is er ruimte voor vragen en discussie.

De aanwezigen kunnen hun ervaringen met Niels delen, zodat hij gerichte adviezen kan geven over hoe bewegen kan worden opgenomen in de dagelijkse zorg voor mensen met dementie. In de pauze en na afloop van het programma kunt u luisteren naar live muziek door Dick Postma.

Het Alzheimer Café is bestemd voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en andere belangstellenden. De toegang en de koffie en thee zijn gratis, een gift in onze collectebus stellen wij op prijs. Alzheimer Café Noordwest Friesland is een samenwerkingsproject van Stichting Alzheimer Nederland met Patyna, Stichting Palet, Noorderbreedte, Zorgcentrum het Bildt, Thuiszorg het Friese Land en Connexa