Dieetcoach: Voeding en kanker

De dieetcoach

Meer informatie over voeding voor mensen met dikkedarmkanker helpt

Mensen die na de diagnose kanker gezonder eten en meer bewegen, ervaren een betere kwaliteit van leven en zijn minder vermoeid. Dat blijkt uit onderzoek onder 1096 mensen met dikkedarmkanker, uitgevoerd door diëtist en voedingswetenschapper Merel van Veen. Ze promoveerde op 18 september aan Wageningen University & Research.

Merel van Veen heeft de afgelopen vijf jaar onderzoek gedaan bij zowel mensen met dikkedarmkanker en hun naasten als bij zorgverleners. Aanleiding van het onderzoek waren de vele vragen die diëtisten krijgen over voeding en kanker. Merel vertelt: “Diëtisten merkten dat er binnen de wetenschap zoveel bekend is over voeding en kanker, maar dat het algemeen publiek hier geen weet van heeft.

Daarom is dit onderzoeksproject opgezet door de Landelijke Werkgroep Diëtisten Oncologie (LWDO), samen met Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en Wageningen University & Research. Met het onderzoek wilden we nagaan hoe de informatievoorziening over voeding en kanker voor mensen met een kankerdiagnose kan worden verbeterd. Door middel van een vragenlijstonderzoek en interviews met patiënten en zorgverleners is gekeken welke opvattingen mensen hebben over voeding en kanker, van wie ze informatie krijgen als ze ziek zijn en welke informatie ze zouden willen krijgen en van wie”.

Uit vragenlijstonderzoek onder 326 mensen met dikkedarmkanker, bleek dat mensen die informatie over voeding en kanker ontvingen van drie verschillende zorgverleners meer wisten over voeding en kanker dan mensen die geen informatie kregen. Dit was het geval voor voeding in relatie tot klachten na de behandeling, herstel na kanker en de terugkeer van kanker. Van de ondervraagden kreeg 38% geen informatie over voeding en kanker van de zorgverleners. In een andere groep van 239 mensen met kanker en hun naasten bleek dat mensen die informatie kregen, vaker gunstige veranderingen in hun voedingspatroon aanbrachten dan de mensen die geen informatie kregen. Hierbij maakte het niet uit of deze mensen ook behoefte hadden aan de informatie.

Ook bij het ongevraagd krijgen van informatie, verbeterde het voedingspatroon. De gewenste rolverdeling tussen zorgverleners is vrij duidelijk, zo bleek uit interviews die Van Veen hield met artsen, diëtisten en oncologieverpleegkundigen. De arts signaleert voedingsproblemen en verwijst door naar de diëtist. De diëtist adviseert patiënten met meervoudige problematiek en zorgt dat oncologieverpleegkundigen voldoende getraind zijn om bij enkelvoudige voedingsproblematiek de patiënt te voorzien van een advies. De oncologieverpleegkundige geeft adviezen bij enkelvoudige klachten en verwijst door naar de diëtist bij complexere vraagstukken.

Daarnaast is in een groep van 1096 mensen met dikkedarmkanker gekeken of het houden aan de richtlijnen van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds om kanker te voorkomen, invloed heeft op de kwaliteit van leven. Hieruit bleek dat mensen die zich beter aan de richtlijnen houden, een betere kwaliteit van leven en minder vermoeidheid ervaren. Om te kunnen voorzien in de informatiebehoefte van patiënten en hun naasten, is de website www.voedingenkankerinfo.nl ontwikkeld.

Deze website is gevuld met onderwerpen die gebaseerd zijn op vragen die de diëtisten van de LWDO ontvingen van patiënten, actuele nieuwsberichten, hypes en fabels die rondgaan. Na de lancering is de website verder gevuld met antwoorden op vragen van bezoekers en is de website uitgebreid met recepten voor mensen met smaakveranderingen. Merel: “Het is dus heel belangrijk dat verschillende zorgverleners gevraagd en ongevraagd informatie over voeding en kanker geven. Daarnaast is het belangrijk dat we stimuleren om de richtlijnen van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds te volgen, omdat dit de kwaliteit van leven ten goede komt”.

Wilt u meer weten of uw voeding eens doornemen? Neem dan contact op met Irene van der Vuurst, diëtist Libra, tel. 06-11276810. Libra is gevestigd in Franeker (De Metro), Harlingen (Fysio Harlingen) en Sexbierum (Fysio Harlingen).