€ 3.000,- voor Stichting Leergeld NW Fryslân

Het is een traditie in Franeker: Op de zaterdag van de Agrarische Dagen is de hele Franeker binnenstad gevuld met marktkramen en attracties. Er is veel volk op straat en er is veel te doen. Het draaiend rad van Rotary Franeker voor het goede doel is ook altijd midden in de feestdrukte aanwezig.  Een prachtig verschijnsel dat echt bij de Agrarische Dagen hoort. Afgelopen jaar was de opbrengst van het rad bestemd voor de Stichting Leergeld. Tevens was er een loterij voor hetzelfde doel.

De prijzen die gewonnen konden worden, werden wederom beschikbaar gesteld door  winkeliers en andere gulle gevers. Dank hiervoor! Het totaal bijeen gebrachte bedrag was € 3000,- Annet Bijlsma, coördinator van de St. Leergeld  NW Fryslân, heeft afgelopen week de cheque in ontvangst mogen nemen.

Namens Rotary en St. Leergeld willen we de Franeker bevolking, zonder wie het rad niet kan draaien,  heel hartelijk bedanken!

Sinds 1 januari 2014 heeft Stichting Leergeld NW Fryslân een voorzichtige start gemaakt in Franekeradeel. Leergeld is een landelijke vereniging met lokale stichtingen zoals Leergeld NW Fryslân. Zij zetten zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen in o.a. gemeente Franekeradeel, die vanwege gebrek aan financiële middelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes. Denk hierbij aan schoolspullen, schoolreisjes, laptop voor school, contributie voor de sportvereniging, sportkleding, culturele activiteiten en muziekles. Om veel kinderen te bereiken doet Leergeld dit in samenwerking met het Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds, Gebiedsteams en Gemeenten.

Dankzij de bijdrage van de Rotary Club Franeker kunnen nog meer ouders van deze kinderen een beroep doen op hulp van deze stichting indien zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen en een aantoonbaar inkomen hebben dat beneden 120% van het bijstandsniveau ligt. Vanaf 1 mei a.s. kunnen de ouders een aanvraag indienen via www.kindpakket.nl tot die tijd kan men een mail sturen naar info@leergeldnwFryslân.nl met daarin naam, adresgegevens en de hulpvraag. Een intermediair van Leergeld NW Fryslân neemt dan contact op om de aanvraag met u thuis door nemen.

Foto: links Annet Bijlsma , coördinator Leergeld NW Fryslân en rechts Agnes Dubelaar, Rotary Club Franeker

Leergeldschenking-def

error: Bericht Beveiligd!