Echtpaar De Haan uit Franeker 60 jaar getrouwd.

Op maandag 27 maart was het 60 jaar geleden dat Melle de Haan en Jikke de Haan-Steensma uit Franeker trouwden. Zij kregen een prachtige bos bloemen van de gemeente Waadhoeke. Hun trouwdag was in 1963. Begin maart lag er nog overal ijs en reden mensen over het IJselmeer naar Medemblik. Toen Melle en Jikke enkele weken later als getrouwd stel het stadhuis uitstapten, hingen de blaadjes al aan de bomen.

Jikke was toen onderwijzeres op de huishoudschool in Franelker en Melle was onderwijzer op school A. In 1966 werd Melle leraar Nederlands, Engels en Frans aan wat later de T.J. Albronda-Mavo zou zijn. Melle kon ook heel goed piano spelen. Als er een piano op school kwam, zong Melle regelmatig Engelse liedjes met zijn klassen.

Toen de kinderen, Anneke, Femme en Jurgen, kwamen, zij Jikke haar baan in het onderwijs op. Eind 1968, begin 1969 trad ze in bij de PvdA in de gemeente Franekeradeel. Ook is ze een aantal jaren fractievoorzitter geweest. Na een jaar of tien stopte Jikke met het raadswerk en werd ze actief in de theaterwereld. Ze draaide ook een aantal jaren mee in de Nieuwjaars revue van Franeker, eerst als speelster en later als regisseur. Melle schreef toen de muziek voor de Nieuwjaars revue en deed de muzikale omlijsting. Later was Melle pianist en arrangeur bij Vocaal Ensemble Intermezzo en was daar heel wat avonden mee op pad. Jikke regisseerde toneelstukken bij verschillende theatergezelschappen en regisseerde ook een aantal keer het buitenspel van Menameradiel. Beiden deden dat met veel plezier, Ze gingen ook graag naar het theater.

In 2001, nadat Melle 40 jaar met plezier voor de klas had gestaan, ging hij met pensioen. Een tijd om het wat rustiger aan te doen. Jikke vertaalde vervolgens veel toneelstukken in het Fries. Helaas kwam met de hoge leeftijd van Jikke ook dementie om de hoek kijken en woont ze nu in een heel mooi verzorgingshuis in het centrum van Franeker waar Melle en de kinderen haar regelmatig bezoeken.