Eindejaarsmaaltijd in Martinikerk sfeervol succes!

Op woensdag, 28 december 2022 werd in de Martinikerk in Franeker door geloofsgemeenschappen `de Voorhof`, RK Parochie, `Leven Woord Gemeente`, Maranatha, Philadelpia en de Protestantse Gemeente Franeker, een gratis maaltijd voor 100 mensen georganiseerd.

Het is een voortzetting van een traditie die werd ingezet door de gemeente in `de Voorhof` op 2de Kerstdag met als `geestelijkje moeders` en nog inspirators: Marion van Wijnen en Ans Tolsma. Nu werd een keer gekozen voor een avond tussen Kerst en de Oud- en Nieuwviering in. Kans geven aan mensen die alleen zijn of die geen sociaal netwerk hebben of die het zich niet kunnen permitteren of die zelf niet in staat zijn het te bereiden of mensen die gewoon verbinding met elkaar zoeken, een mêlee aan kleurrijke mensen, die we als geloofsgemeenschappen een fijne middag/avond wilden bezorgen.

Gelardeerd met muziek van een gezelschap met trekzakken, zingen met organist Bauke van der Meer en een mooie vertelling door ds. Roger Wind.  Een geweldig 3-gangen diner werd bezorgd door de `Stadsherberg` en mensen genoten met volle teugen van eten en drinken en dessert ter beschikking gesteld door diverse ondernemingen in Franeker. Bovenal werden er verbindingen gelegd, werd er met elkaar gepraat en is er `omtinken` voor elkaar. Om dit te doen in de Martinikerk was bijzonder, een mooie ambiance en sfeer met een team van ruim 20 vrijwilligers, inclusief chauffeurs voor halen en brengen.

Alle aanwezigen wilden graag volgend jaar weer en werd door de organisatie benadrukt, dat het geen jaar hoeft te duren om elkaar weer te zien of te spreken, maar dat dit op elk gewenst moment kan. We willen als geloofsgemeenschappen `Mienskip` zijn of je nu ergens in gelooft of niet! Bovendien is samenwerken als geloofsgemeenschappen, die immers in onze God geloven en beleiden, een prachtige bijkomstigheid en ervaring.