Extraatje bijstandsgerechtigden met kinderen in Franekeradeel

Gezinnen en alleenstaande ouders in Franekeradeel die een bijstandsuitkering ontvangen en thuiswonende kinderen onder de 18 jaar hebben, krijgen binnenkort een Nieuwjaars uitkering. Per kind ontvangen zij een eenmalige bijdrage van € 95,-.

Dat hebben de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente  Franekeradeel onlangs besloten.In de gemeente Franekeradeel wonen 235 kinderen in gezinnen die rond moeten komen van een bijstandsuitkering. De gemeente Franekeradeel schenkt deze financiële bijdrage in het kader van armoedebestrijding onder gezinnen met jongeren. De uitkering is bedoeld als extra incidentele bijdrage voor de verzorging/opvoeding van de kinderen in deze gezinnen.De gezinnen die in aanmerking komen voor deze bijdrage ontvangen daarover persoonlijk bericht van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest-Fryslân.De Dienst verzorgt de verstrekking van uitkeringen voor de gemeente Franekeradeel.
geld
error: Bericht Beveiligd!