Fotograferen woningen voor WOZ-administratie

Franeker – Deze week ( 18 t/m 22 januari)) worden er foto’s gemaakt van alle woningen in de gemeente Franekeradeel die in 2008 of in 2009 verkocht zijn. De foto’s worden gemaakt in het kader van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). U kunt de foto terug zien op toekomstige taxatieverslagen. Ook worden de foto’s door taxateurs gebruikt bij het bepalen en controleren van WOZ-waarden.
Een medewerker van taxatiebureau Thorbecke maakt de foto’s. De meeste foto’s kunnen vanaf de openbare weg worden gemaakt. De fotograaf heeft een door de gemeente afgegeven legitimatiebewijs bij zich. U kunt de medewerkers van het taxatiebureau altijd vragen naar het legitimatiebewijs.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Beheer & Uitvoering van de gemeente Franekeradeel. Telefoonnummer (0517) 380418

error: Bericht Beveiligd!