Franeker Academiestad for ever *foto’s*

Bijna 50 aanwezigen woonden vrijdag 10 november het minisymposium bij georganiseerd door de werkgroep Franeker Reformatiestad. Thema: De moed om vrijuit te denken.

Manon Borst, directeur van het Museum Martena opende het symposium met een interessant verhaal over de Franeker Universiteitsbibliotheek. Voor velen zal het een verrassing zijn geweest dat in die tijd boeken aan de ketting lagen en dat er staand gestudeerd werd. Misschien wel een gevolg van het feit dat er in Franeker boeken waren ‘gestolen’ en verdwenen. Nog altijd een raadsel…

De Franeker Kunst Stichting (FKS) vertelde daarna over het te realiseren Denkbeeldenpad in Franeker. Kurt Boomgaard gaf aan hoe hij nog steeds onder de indruk is van Eise Eisinga die de moed en lef had om op te staan, tegen de massa in te gaan, om te bewijzen dat de wereld niet zou vergaan. Kunnen we Eisinga wellicht een dwarsdenker noemen? De academische identiteit die Franeker heeft kunnen we volgens de FKS vinden in de vier denkers. Over de andere drie (René Descartes, Anna Maria van Schurman en Balthasar Bekker) hield voorzitter Lodewijk Nell een lezing. Hij reikte de zaal uitgebreide thema’s aan en vatte steeds samen wat de denkers ons hebben nagelaten. Zo heeft Balthazar Bekker, volgens Nell, ons het thema verantwoordelijkheid aangereikt:

Als mens ben je – in beginsel – geen slachtoffer. Niet allerlei ideologieën, niet machten buiten jezelf, niet de politiek en de economie zijn schuldig, maar jijzelf, wijzelf.

Na de pauze gingen de geïnteresseerden in groepen met stellingen aan de slag. Met enthousiasme werd er inhoudelijk gediscussieerd over de belemmeringen en worstelingen die je ervaart om de moed te hebben om vrijuit te denken. Om over spreken nog maar te zwijgen… Dagvoorzitter Lútsen Kooistra vatte deze vervolgens samen. Het symposium werd afgesloten met een rondleiding door de Martinikerk onder de bezielende leiding van Johan Oudendag (overigens ook lid van de werkgroep).

De organisatie kijkt terug op een geslaagd symposium. Het volgende symposium is op 26 april 2018. Dan staat de geschiedenis in de vroege tijd van de Reformatie centraal.

Foto’s

 

error: Bericht Beveiligd!