Franeker kapt tientallen populieren

Franeker – De gemeente Franekeradeel gaat 38 Canadese populieren kappen tussen de IJsbaanweg en de Burgemeester J. Dijkstraweg. De bomen hebben hun maximale levensduur bijna bereikt en zullen voor 1 maart worden weggehaald. Het kappen is onderdeel van de plannen voor de nieuwe Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Franeker, die naar verwachting in de zomer van 2011 wordt opgeleverd.

-MFA- De nieuwbouw van de MFA Franeker wordt gerealiseerd aan de IJsbaanweg te Franeker. Het werk omvat de nieuwbouw van; Stichting Kinderopvang Friesland, Stichting Radius (OBS De Opslach), RSG Simon Vestdijk en een Multifunctioneel Centrum. De nieuwbouw bestaat voor de SKF uit een bouwlaag, voor OBS de Opslach uit twee bouwlagen en de RSG uit drie bouwlagen. De participanten zijn aan elkaar gekoppeld door de multifunctionele ruimte. Naast de onderlinge connectie, door middel van de multifunctionele ruimte, krijgt iedere participant een eigen herkenbare hoofdentree.

error: Bericht Beveiligd!