Ingelaste extra openbare raadsvergadering

Franeker – De gemeenteraad vergadert op donderdag 17 februari 2011, ’s avonds om 20:00 uur in het Gemeentehuis, Harlingerweg 18. De agenda bevat één punt: de sluiting van het zwembad in Franeker. Het raadsvoorstel kunt u inzien op de website van de gemeente of in het gemeentehuis.

Voorafgaand en na deze vergadering vindt de reguliere raadscommissievergadering plaats.
U bent van harte welkom op de publieke tribune. Ook wijzen wij op de mogelijkheid om bij dit agendapunt in te spreken. Voor informatie over spelregels bij het inspreken kunt u terecht bij de raadsgriffier, de heer B.Tolman (email: b.tolman@franekeradeel.nll of tel. 380310)

error: Bericht Beveiligd!