Franeker versterkt imago universiteitsstad foto en film

Om de aantrekkingskracht voor ondernemers, nieuwe bewoners, bedrijven en toeristen te vergroten moet Franeker inzetten op de identiteit als oude academiestad. Maandagavond 26 september werd dit idee gelanceerd in een vol theater De Koornbeurs. De kwaliteitsgedachte en onvoorwaardelijke gastvrijheid van onder andere ondernemers komt voorop te staan in de promotie en positionering. Die 9+ ervaring van Franeker is in wezen de Ster van de Elfsteden.

Verbinding

De regiomarketeer van Noordwest Friesland Douwe Gerlof Heeringa hield de zaal voor dat het belangrijk is dat een stad niet alleen kiest voor een gezamenlijk verhaal, maar dit ook uniform uitdraagt. Waarbij het uitventen van de bestaande kwaliteiten de basis vormt.  Heeringa: “Je krijgt het publiek wat bij je past, waarbij we nu al zien dat huidige bezoekers Franeker goed waarderen als bestemming. Daar mag je best trots op zijn.” Heeringa benadrukte dat er al veel gebeurt in Franeker, maar dat je de verbinding van alle losse initiatieven in de markt moet zetten. “Dan heb je als eeuwenoude universiteitstad een onderscheidend verhaal, wat je ook kan waarmaken”, aldus Heeringa.

 Toewijding als visitekaartje

Zo ziet binnenstadsmanager Olaf Busch precies waar Franeker zich op moet en kan richten. “Door het internet hoeven mensen niet meer naar stenen winkelgebieden. Maar de vele toegewijde ondernemers die ik in Franeker aantref, kunnen voor de mensen die dat zoeken de doorslag geven. Ook kan er effectiever omgegaan worden met de schaarse middelen zoals mensen en geld. We weten nu beter weten waar we ons op moeten richten.”

Het begrip toewijding kwam niet zomaar uit de lucht vallen. Samen met bewoners en ondernemers is in de afgelopen maanden gezocht naar de belangrijkste kwaliteiten van Franeker en wat de mensen bindt. Daaruit kwam toegewijd. Dat is nu vertaald naar een 9+ ervaring. 

Verhalen vertellen

Tijdens de presentatie werden voorbeelden getoond die vormgegeven zijn door de Franeker communicatiebureaus Oosting en De Bey. Er is bewust ingezet voor het vertellen van verhalen, omdat vanuit die persoonlijke aandacht en motivatie de kwaliteit van de stad het beste naar voren komt. In een filmpje vertelden ondernemers Nynke van der Vaart, Joop van der veen, Jacob Jensma en Adrie Warmenhoven wat kwaliteit voor hen betekende.

Stichting Ster van de Elfsteden zei bij monde van voorzitter Robert Jansen dat er per 1 januari een nieuwe website is waarin ‘story telling’ een rode draad vormt. Jansen: “Welke verhalen we moeten vertellen hangt ook af wat de stad en het buitengebied vertellen. Maar we gaan als Ster naar jullie toe deze winter.”  Een promotiefilmpje is nu te zien op de website www.franeker.frl.

Ambassadeurschap

Presentator Roelof Lousma vroeg de zaal of het ook voor een kwaliteitservaring wilde gaan. Hier was zichtbaar bijval voor. Tot slot was er een oproep van wethouder Caroline de Pee om samen met de Ster van de Elfsteden aan te haken bij de identiteit en ambassadeur te zijn van Franeker. “Alleen wanneer bezoekers, investeerders en bewoners een bijzondere kwaliteit herkennen kiezen ze voor jouw stad.”

Foto’s Joachim de Ruijter