Franeker verzet zich tegen bestuursakkoord

Franeker – De gemeente Franekeradeel weigert het bestuursakkoord tussen het rijk, provincies en gemeenten te tekenen. Er moet eerst meer budget beschikbaar komen om alle taken uit te voeren die door de overheid naar gemeenten zijn overgeheveld. Een motie van de raadsfracties van PvdA, VVD, D66, FNP en GroenLinks werd donderdagavond raadsbreed ondersteund.

De financiële risico’s van de taakoverdracht zijn te groot als gemeenten niet meer geld te besteden krijgen, zo luidde het unaniem oordeel.

error: Bericht Beveiligd!