Start borstkankeronderzoek in onze gemeente

Franeker In de tweede helft van mei gaat het bevolkingsonderzoek borstkanker van start in de gemeente Franekeradeel. De onderzoekswagen wordt geplaatst op het parkeerterrein voor sporthal De Trije aan het Jan Rodenhuisplein in Franeker. Half juli verhuist de onderzoekswagen naar Oosterbierum en wordt geplaatst op het parkeerterrein achter dorpshuis It Mienskar aan de Buorren. Hier worden de cliënten tot eind juli gescreend. De opkomst in de gemeente is hoog. In de vorige ronde gaf ruim 84% van de uitgenodigde vrouwen gehoor aan de oproep. In het verleden werd de onderzoekswagen ook geplaatst in Tzum. Deze locatie is vervallen. Cliënten die voorheen in Tzum werden gescreend, ontvangen een uitnodiging om zich te laten onderzoeken in de onderzoekswagen in Franeker.

Uitnodiging

Alle vrouwen van 50 tot 75 jaar ontvangen een schriftelijke uitnodiging voor het gratis röntgenonderzoek. Als de in de uitnodigingsbrief genoemde afspraak niet schikt, kan uiteraard een andere afspraak gemaakt worden. Dit kan telefonisch of via de website van Bevolkingsonderzoek Noord.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van Bevolkingsonderzoek Noord:

www.bevolkingsonderzoeknoord.nl of neem contact op via telefoonnummer 0900-20 30 100.

U kunt ook mailen naar: info@bevolkingsonderzoeknoord.nl.


error: Bericht Beveiligd!