Franekeradeel: Versterk bestaande windmolenparken!

De gemeente Franekeradeel voelt niets voor nieuwe parken met windmolens. Alleen over opschaling van de bestaande twee valt te praten.

Wethouder Joop Bekkema bevestigde donderdagavond in de raad het standpunt uit het oude coalitieakkoord naar aanleiding van vragen van D66. Deze partij vond dat Franekeradeel zich weinig had laten horen rond de plannen die momenteel door Fryslân foar de Wyn de provincie ingebracht worden.

De gemeente stuurt een brief naar Fryslân foar de Wyn, de provincie en de commissie Winsemius die uiteindelijk over de nieuwe plannen oordeelt. Daarin staat dat niet wordt meegewerkt aan nieuwe plannen.

Bron: Leeuwardercourant

error: Bericht Beveiligd!