Geheimen in de Friese grond

Robbert Velt, geboren en getogen in de Friese hoofdstad, neemt je mee, terug in de middeleeuwen.

 

Robbert: ”Eigenlijk is het zo zonde dat op school zo weinig wordt verteld over het gebied waar wij allemaal geboren zijn: Friesland.

 

Ja natuurlijk, je leert wat over de taal, het toerisme, de folklore als kievitseieren zoeken, skûtsjesilen en een Elfstedentocht.

 

Maar weet men ook dat er adel in Friesland was? Dat we meer dan 800 kasteeltjes (steenhuizen/ stinzen) hadden, waar er helaas nog maar één van over is? (Schierstins in Veenwouden)”

 

En wat te denken van de invloed van kloosters en hun priesters?

Robbert Velt, is een autodidact op het gebied van bodemvondsten uit de late Middeleeuwen geworden, na heel veel onderzoek, eigenlijk een archeologisch onderzoeker.

 

De Friezen waren vroeger een geducht krijgersvolk. Hoewel Friesland een relatief klein dunbevolkt gebied was, bleek het toch niet gemakkelijk inneembaar voor indringers. Dit kwam o.a. door de eerder genoemde stinzen.

 

Robbert Velt heeft een paar jaar geleden de koning fibula van Swichum gevonden en deze is door het Fries Museum verworven. Daarnaast heeft hij nog een aantal belangrijke vondsten op zijn naam staan. De gehele verzameling van Robberts vondsten, geeft een mooi beeld van de vroege en late middeleeuwen.

 

Naast onderzoek verzorgt Velt ook lessen op basisscholen en geeft hij lezingen.

Robbert: “Het is belangrijk dat de nieuwe generatie een beter beeld krijgt van onze rijke geschiedenis”

Door zijn vondsten komen de Friese late middeleeuwen (de stinzenperiode) weer tot leven. Laat je door Robbert meenemen in deze tijd van ridders, priesters, edelen en kloosters en kastelen.

 

  • Aanvang: vrijdag 1 maart om 20.00 uur.
  • Entree: voor niet-leden € 5,00. Voor leden van de Oudheidkundige Vereniging Barradeel € 3,00 (dit zijn de kosten voor 2 x koffie/thee)
  • Alleen contante betaling.
  • Locatie: Dorpshuis De Bijekoer, S. Schaafstrapaed 1, Wijnaldum
  • Organisatie: Stichting Archeologisch Steunpunt Wijnaldum en Oudheidkundige Vereniging Barradeel.
  • http://www.winaam.nl/archeologie
error: Bericht Beveiligd!