Gemeente neemt deel aan zoutloketten systeem

Franeker РDe gemeente Franekeradeel heeft zich aangemeld bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor deelname aan systeem van zoutloketten. Zodra er een crisissituatie ontstaat op het gebied van strooizout dan vindt er centrale coördinatie plaats. Dit betekent namelijk dat er dan te weinig zout aanwezig is om alle wegen gedurende gladheid te kunnen strooien. Het lijkt er momenteel op dat deze situatie zich binnenkort voor gaat doen. Wanneer dit het geval is past de gemeente de routes aan. Alleen de verbindingswegen naar de dorpen en de provinciale en rijkswegen en de binnenstad van Franeker worden dan nog gestrooid met zout (indien aanwezig). Er wordt niet meer gestrooid in de dorpen en de wijken. Op fietspaden, in wijken en dorpen kan dan nog gestrooid worden met zand en dit kan ook nog gedaan worden op zeer gladde wegen. We doen dit echter beperkt omdat hier te weinig materieel voor aanwezig is.

Als zich een crisissituatie voordoet en er te weinig strooizout is zullen wij dit uiteraard hier melden.

error: Bericht Beveiligd!