Verplaatsen vreugdevuren jaarwisseling 2010-2011

Franekeradeel – Het vieren van Oud en Nieuw gaat in veel dorpen samen met het houden van vreugdevuren. Deze traditie wordt niet langer voortgezet op de driesprong in Sexbierum en op de Buorren in Tzummarum. Deze locaties zijn onveilig omdat onder meer de afstand tot de omwonenden zeer klein is en de vuren de doorgang voor hulpdiensten blokkeren. Daarom zijn dorpsbelang, politie en de gemeente in overleg gegaan met de oudjaar ploegen om een alternatieve locatie voor de vreugdevuren te realiseren. Dat is gelukt.

Parkeerterrein Dorpshuis It Waed en it Vossebosk
Tijdens de komende jaarwisseling wordt als proef het vreugdevuur gehouden op het parkeerterrein bij het dorpshuis It Waed en op het veldje tegenover Nij Bethanië, beter bekend als it Vossebosk. De gemeente en de brandweer gedogen dat de vuren op deze plaatsen wordt aangestoken. Een vergunning kan alleen worden afgegeven voor locaties buiten de bebouwde kom. Plekken die door de afstand van het dorp waarschijnlijk weinig publiek trekken en de kans vergroot dat er alsnog op de oude traditionele plekken een vreugdevuur wordt aangestoken. Eventuele vuren op deze plekken of op andere locaties in Sexbierum en Tzummarum worden niet geaccepteerd. De politie zal worden ingeschakeld om in te grijpen.

Afspraken
De gemeente zet in overleg met de brandweer op 31 december containers op de twee nieuwe aangewezen plekken neer waarin de oudjaar ploegen bijvoorbeeld een gestripte auto, hout of kerstbomen mogen plaatsen. De brandweer zal de brandstapel vooraf controleren. Autobanden, accu’s, koelkasten of andere milieubelastende of afgedankte goederen horen niet thuis in deze containers. Tegen 02:00 is de belangstelling voor de vuren vaak sterk afgenomen en zullen daarom na 02:00 door de brandweer geblust. Vervolgens worden de afgekoelde containers zo snel mogelijk door de gemeente opgehaald.

Proef
Het verplaatsen van de vreugdevuren is een proef. Het moet nog blijken of het vuur en de afspraken daaromheen, voor de dorpen en de betrokkenen organisaties naar tevredenheid gaat verlopen. Er zal altijd sprake blijven van enige overlast. Want ook rond de nieuwe locaties zijn omwonenden die last kunnen hebben van rook of rumoer. Het voortzetten van de vreugdevuren kan dus alleen als iedereen rekening houdt met elkaar en zich houdt aan de afspraken. Zo blijft de jaarwisseling een feest voor alle dorpsbewoners.