Gemeente wil Zwembad Bloemketerp sluiten – Een beslissing die gemeenschap en welzijn benadeelt

Met grote bezorgdheid heeft Zwem- & Waterpolovereniging F.Z.C.’54 uit de media kennisgenomen van het voornemen van de gemeente Waadhoeke om zwembad Bloemketerp te sluiten.

Er is een investering nodig om het achterstallig onderhoud uit te voeren en ervoor te zorgen dat het bad voor de korte tot middellange termijn aan alle eisen en wensen met betrekking tot een veilige en representatieve accommodatie voldoet. Vanwege de bevindingen van een eerder uitgevoerd onderzoek van Synarchis  is de raad voornemens om, ondanks alle voorgestelde besluiten, terug te komen op het besluit om zwembad Bloemketerp open te houden totdat er een nieuw zwembad is gerealiseerd in Franeker.

Deze beslissing, gebaseerd op dit onderzoek waarin de staat van de accommodatie werd beoordeeld als matig tot slecht, dreigt verregaande negatieve gevolgen te hebben voor de inwoners van de gemeente en de toekomst van onze vereniging.

 

Een klap voor het welzijn van onze gemeenschap

Zwemmen is veel meer dan een sport; het is een belangrijke pijler voor het fysieke en mentale welzijn van onze inwoners. Zwembad Bloemketerp, dat sinds 1984 een onmisbare rol speelt in de gemeenschap, biedt een plek waar mensen van alle leeftijden kunnen werken aan hun gezondheid, hun zwemvaardigheden kunnen verbeteren en kunnen ontspannen. Het sluiten van deze faciliteit zonder een directe vervanging zou een ernstige aderlating betekenen voor de algemene gezondheid en het welzijn van de inwoners van gemeente Waadhoeke.

 

Een klap voor de gemeenschapsbetrokkenheid

F.Z.C.’54 is niet zomaar een vereniging; het is een tweede familie voor velen. Het zwembad fungeert als een ontmoetingsplaats waar vriendschappen worden gesmeed, successen worden gevierd en steun wordt geboden. Jong en oud komen samen, leren van elkaar en dragen bij aan een hechte gemeenschap. Het wegvallen van deze belangrijke sociale hub zou de sociale cohesie ernstig schaden en de gemeenschapsbetrokkenheid verzwakken.

 

Een klap voor verenigingsleven en sportieve ambities

Onze vereniging biedt een veilige en ondersteunende omgeving waar leden discipline, doorzettingsvermogen en teamwork ontwikkelen. Het bijna dagelijkse trainen in zwembad Bloemketerp stelt onze sporters in staat om hun ambities na te streven en hun vaardigheden te verbeteren. Het sluiten van het zwembad zou een groot verlies betekenen voor onze sportieve doelen en de motivatie van onze leden.

 

Oproep aan de gemeente Waadhoeke

We begrijpen dat er een aanzienlijke investering nodig is om het achterstallig onderhoud aan zwembad Bloemketerp aan te pakken en te zorgen dat het voldoet aan de eisen voor een veilige en representatieve accommodatie. Echter, we roepen de gemeente op om de waarde van ons zwembad en de onmisbare rol die het speelt in onze gemeenschap te erkennen. Het sluiten van het zwembad druist in tegen de speerpunten van de gemeente op het gebied van welzijn en gemeenschapsontwikkeling.

Wij vragen de gemeente daarom om de nodige renovaties uit te voeren, zodat zwembad Bloemketerp open kan blijven totdat er een nieuw zwembad is gerealiseerd in Franeker zodat het welzijn, de gemeenschapsbetrokkenheid en de sportieve ambities van onze leden en de inwoners van de gemeente Waadhoeke wordt waarborgt.

Bestuur en leden Zwem- & Waterpolovereniging F.Z.C.’54

error: Bericht Beveiligd!