Gemeente zoekt: booteigenaren die geen liggeld betalen

boot peinsFraneker – De stad Franeker is rijk bedeeld met watergangen, vaarten,  stadsgrachten en het kanaal.  Zowel de  beroepsvaart, recreanten als  eigen inwoners maken hier gebruik van. Om te varen, te recreëren, maar  ook om boten aan te leggen. In Franeker moeten eigenaren van boten een  vergoeding betalen voor het aanleggen van hun boot in de stad. Dat  noemen we liggeld. De gemeente Franekeradeel zoekt de eigenaren van  boten die het hele jaar of alleen in de zomer in Franeker water liggen,  maar nog geen liggeld betalen.

Wanneer betaalt u liggeld? U betaalt liggeld  wanneer u eigenaar bent van een boot die in de openbare wateren van  Franeker ligt. Dat staat in de Liggeldverordening van de gemeente  Franekeradeel. Openbare wateren zijn bijvoorbeeld de Dongjumervaart, de  Salverdervaart, de Sexbierumervaart, de stadsgrachten, het Vliet, etc.   Als gemeente staan ze toe dat eigen inwoners hun boten het gehele jaar  of alleen in de zomer in Franeker water op bepaalde plaatsen aanleggen.  Maar ze vragen daar wel liggeld voor.  Soms is er ook een ontheffing  van de gemeente nodig voor het aanleggen van een boot.

Heeft u een boot in Franeker en betaalt u nog geen liggeld? Meld u dan voor 15 juli 2013 bij de gemeente!

error: Bericht Beveiligd!