Geuzengat in Franeker bolwerk krijgt doorbraak

De Vrienden van de stad Franeker gaan het fameuze Geuzengat in het Noorderbolwerk in ere herstellen. Hierdoor wordt een klein stukje van de stadsgeschiedenis weer zichtbaar gemaakt.  Vorig jaar, tijdens de Agrarische Dagen, toonde de lokale bevolking een onverwacht grote belangstelling voor het Noorderbolwerk van Franeker. Onderaardse tunnels, de theekoepels en het Schuilkerkje konden bekeken worden, maar de grootste interesse ging uit naar het fameuze Geuzengat waarover al jaren mythische verhalen de ronde doen.

Sluippoortje

Zeker is dat het Geuzengat uit de 80-jarige oorlog dateert; het was een kleine doorgang in het Noorderbolwerk, indertijd een verdedigingswal. Als de stadspoorten gesloten waren konden de stadsbewoners ongezien door dit sluippoortje vanaf de waterkant de stad binnenkomen en evenzo ongemerkt de stad verlaten. Niet zeker is wat de functie is van de onderaardse gangen die parallel onder het bolwerk lopen. Menvermoedt dat het opslagplaatsen waren voor wapens en munitie of andere goederen. Er zijn ook theorieën dat de gangen dienst deden als vluchtroutes.  Hier moet nog onderzoek naar worden verricht.

Hoe ziet het Geuzengat eruit? Aan de tuinzijde van de familie Baanstra bevindt zich een poort die toegang geeft tot een klein gangenstelsel binnenin het bolwerk, dat ook verder leidt richting waterkant. Sinds jaar en dag is deze doorgang gesloten omdat het is volgestort met aarde. Aan de waterkant van het bolwerk is dan ook niets opvallends te herkennen. Hoe de toegang vanaf de waterkant er ooit uit zag, is nog wel op oude foto’s te zien: een gang van anderhalve meter met muren aan weerszijden, leidde naar een gemetselde poort dat met een hekwerk was afgesloten. Onlangs is er een kleine opening gemaakt met als resultaat een onverwacht fraai uitzicht op het water en het groen van Bloemketerp.

De Vereniging Vrienden van de Stad Franeker die zich inzet voor het behoud van het bijzondere karakter van de Franeker binnenstad, heeft nu het initiatief genomen om het Geuzengat – van de tuin tot het water – weer open te leggen en het metselwerk te herstellen. De Stichting Franeker Stadsschoon heeft al een financiële bijdrage toegezegd en zodra ook andere fondsen een steentje bijdragen, kan nog dit jaar het Geuzengat wordt opengelegd, aldus Jan Pieter Verhoog, bestuurslid van de Vereniging en initiator van het Geuzengatproject. Meer informatie is te lezen in De Franicker, het magazine van de Vrienden van Franeker dat in mei verschijnt.

Franeker Waddenpoort

De gemeente Franeker is zeer ingenomen met de reconstructie van deze kleine toegangspoort omdat het prima aansluit bij het Programma ‘Franeker Waddenpoort’. Franeker Waddenpoort is een project om de stad toegankelijker te maken voor pleziervaartuigen en dat nog dit jaar zal worden uitgevoerd. Het project behelst onder andere de aanleg van bootsteigers langs het Noorderbolwerk en de aanleg van een zogenaamd ‘teenpad’.

Als dan ook het Geuzengat vanaf de waterkant toegankelijk wordt, levert dat een wezenlijke bijdrage aan de bevordering van het cultuurtoerisme in de stad Franeker.

IMG_2584 IMG_2586