Herhaalde oproep gemeente Franekeradeel!

Franeker – De gemeente Franekeradeel is op zoek naar organisaties die bij evenementen de toiletvoorzieningen willen beheren. Tijdens de PC en de Agrarische Dagen, maar ook bij een schaats-Elfstedentocht, plaatst de gemeente in overleg met de horeca toiletwagens en plaskruizen. De gemeente wil graag dat deze toiletwagens worden beheerd en doorlopend worden schoongemaakt. De beheerder zorgt voor het schoonhouden van de toiletwagen en voldoende voorzieningen (toiletpapier, prullenbak, etc.) en mag daarvoor aan de toiletgebruikers een kleine vergoeding vragen. Deze vergoeding komt volledig ten gunste van de beherende organisatie. De gevraagde vergoeding moet wel redelijk zijn. De gemeente stelt als eis dat de vergoeding voor het eenmalig gebruik van de toiletwagen niet hoger mag bedragen dan 0,50 eurocent. Daarnaast stelt gemeente dat gebruikers tegen een vergoeding van maximaal 2,00 euro een stempel krijgen waarmee zij voor de duur van het evenement gebruik kunnen maken van de toiletwagen. De gemeente zoekt organisaties, bij voorkeur verenigingen of stichtingen met een maatschappelijke doelstelling of functie, uit de gemeente Franekeradeel. Het is niet mogelijk om alleen het toiletbeheer voor een afzonderlijk evenement uit te voeren. Het beheer geldt voor alle evenementen, dus ook voor een eventuele schaats- Elfstedentocht. Indien er meerdere organisaties belangstelling hebben, wordt het beheer voor 2010 per verloting gegund voor de duur van een jaar. Vervolgens zal ieder jaar een andere organisatie het beheer worden gegund. Belangstellenden kunnen zich voor 7 mei 2010 bij de gemeente aanmelden door een brief te sturen aan: Gemeente Franekeradeel, Afdeling Beheer en Uitvoering, t.n.v. de heer J. Oostra, Postbus 58 8800 AB Franeker. Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente op telefoonnummer 0517 380380 en vragen naar de heer Oostra.

error: Bericht Beveiligd!