Westerpoort (Vijverstraat) gaat geheel plat!

Franeker – Noorderbreedte heeft de panden van de Westerpoort aan de Vijverstraat en deels aan de Academiestraat in Franeker gekocht. Ook het ernaast gelegen klooster is aangekocht. In de Westerpoort hebben jarenlang bewoners van de GGZ gewoond, in Franeker beter bekend als de PZ.

 Wat gaat Noorderbreedte met de panden doen? 

Er komen zes woningen voor bewoners met dementie en zeven appartementen voor verhuur. De verwachting is dat in de loop van 2010 de huidige gebouwen worden gesloopt, waarna in 2011 kan worden gestart met bouwen.
Maandag 8 maart jl. zijn de omwonenden geïnformeerd, de reacties waren positief.
Met de komst van de 48 plaatsen verpleeghuiszorg in zes woningen in de Westerpoort, hoeven inwoners van Franekeradeel voortaan niet meer te verhuizen naar Leeuwarden of Harlingen als zij vanwege psychogeriatrische problematiek niet meer thuis kunnen wonen.

Na de sloop komt er een nieuw gebouw, met karakteristieke buitengevels die passen in het beeld van de stad. Het klooster wordt in het hele plan betrokken en na renovatie komen hier, naast kantoor- en vergaderruimte, dagbehandeling, dagverzorging en Noorderbreedte Thuiszorg.


Over de nieuwe woningen

De woningen zijn kleinschalig qua opzet: in elke woning wonen acht mensen. Er is een gezamenlijke huiskamer. De bewoners krijgen een eigen zitslaapkamer, waar ze zich desgewenst kunnen terugtrekken. De bewoners kunnen er een zo normaal mogelijk leven leiden, in een voor hun veilige en prettige omgeving. Als bewoners het kunnen, helpen ze mee in de huishouding met bijvoorbeeld koken, afwassen en boodschappen doen.
Het personeel laat zich leiden door de wensen en gewoonten van de bewoner. Het meebrengen van eigen spullen en meubeltjes wordt op prijs gesteld. 

Tot het moment dat Westerpoort wordt geopend, kunnen mensen uit Franekeradeel terecht in Nij Bethanië, een zorgcentrum van Noorderbreedte in Tzummarum. Daar kunnen sinds 1 januari jl. mensen met psychogeriatrische en lichamelijke problemen terecht voor verpleeghuiszorg.

Voor wie

Wonen in de Westerpoort is voor mensen met dementie, die 24 uur per dag zorg, toezicht, begeleiding en behandeling nodig hebben.

error: Bericht Beveiligd!