Het gaat niet goed met de weidevogels!

Franekeradeel – Door de harde en droge bodem kunnen de vogels geen voedsel vinden De droogte leidt ook tot grote problemen voor vogels. Wormen en larven, hun voedsel, zoeken vocht op en gaan nu dieper de grond in. Door de uitgedroogde bovenlaag zijn ze moeilijker bereikbaar voor de vogels. Het gevolg is onder meer dat veel vogels door een tekort aan voedsel en daarmee gebrek aan eiwit geen eieren meer leggen en niet voor nageslacht zorgen. Dat is onder meer het geval bij grutto’s, tureluurs en andere steltlopers. In Friesland hebben vogelbeschermers een oproep gedaan aan boeren stukken land onder water te zetten en sloten te vullen voor de weidevogels.

Deel dit bericht
Facebook
WhatsApp
Telegram
Twitter
LinkedIn
Pinterest
error: Bericht Beveiligd!