Nog twee plannen over voor Bloemketerp

Franeker – Twee van de zes plannen voor de koop van zwembad Bloemketerp bieden perspectief om het bad te behouden. Dat concludeert het college van burgemeester en wethouders, na gesprekken met alle gegadigden. Het gaat om een nog op te richten stichting, de Stichting exploitatie Zwembad Bloemketerp en een eveneens nog te starten eenmanszaak van Farhad Ashouri, de huidige teamleider van Bloemketerp. De twee overgebleven kandidaten vragen de gemeenteraad om een eenmalige financiële bijdrage. Op 19 mei buigt de raadscommissie zich over de conclusies van het college.