Huizenga’s 25 jaar beheerder weerstation

Herbaijum – Het is vijfentwintig jaar geleden dat Inspecteur stationbeheer Ronald van de Vate op de stoep stond bij Jan en Gerbrig Huizenga om te vragen of er een regenmeter op het erf mocht worden geplaatst nu dat was geen probleem maar zei de heer van de Vate het moet wel elke dag 365 dagen in het jaar om 5 voor 9.00 uur afgetapt worden en doorgebeld worden naar de KNMI in de Bildt en als er hagel valt dat graag noteren en de sneeuw dikte in cm meten. De dieren moeten ook elke morgen op tijd eten hebben dus dat komt voorelkaar zij Gerbrig zo komt het dat nu 25 jaar later de heer v.d. Vate samen met mevr. Joyce Boedhoe,  Jan en Gerbrig verblijden met een groot bos bloemen, een prachtige Barometer, een delfsblauw bord, een boek Klimaatatlas van Nederland, een grote paraplu en een uitdraai van de klimaatbank van de periode dat zij de gegevens hebben door gegeven in de periode 26-03-1986 tot en met 18-03-2011.

De totale hoeveelheid gemeten neerslag in mm is 20858,4 mm

Het natste jaar is 2001 met 1017,8 mm

Droogste jaar is 1996 met 555,5 mm

Hoogste maandsom   is augustus 2004 met 226,4 mm

Laagste maandsom  is april 2007 met 1,0 mm

Hoogste dagsom  94,2 mm gemeten op 13 augustus 2004.

Aantal droge dagen 3738 (41%)

Aantal dagen met 10mm (meer dan 1 maatglas vol) of meer zijn 552 dagen.

De KNMI gebruikt de gegevens voor diverse doeleinden om statistieken te maken en te kijken waar het natst of het droogst is.