Hulp nodig? Bel de Groene Brigade!

Franeker – In kader van de Maatschappelijke Stages zijn er 43 3e jaars Havo leerlingen van de Anna Maria v. Schurman in Franeker aan de slag gegaan met, “De Groene Brigade”. Dit project is opgezet door de stagemakelaars van De Skûle Welzijn ism Accolade en de AMS. Gedurende 8 weken zijn deze leerlingen twee uur per week aan het werk in tuinen of balkonnen van bewoners die ondersteuning nodig hebben bij het onderhoud hiervan. Daarnaast krijgen div. wijken in Franeker en omstreken een schoonmaakbeurt. Als laatste zetten een aantal leerlingen zich in voor het project Omsjen, onderdeel van De Skûle Welzijn, waarbij zij assisteren bij het onderhoud van de speeltuinen. De leerlingen kunt u iedere dinsdag- en donderdagmiddag herkennen aan hun gele en oranje hesjes. Begeleiding (vanuit het project) bestaat uit mentoren van school en medewerkers van Omsjen. De projectcoördinatie is in handen van medewerkers van De Skûle Welzijn. Kunt u hulp gebruiken met het zomerklaar maken van uw tuin of balkon? Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij de Vrijwilligerscentrale van De Skûle Welzijn, Godsacker 35 te Franeker, tel: 0517-397800.

error: Bericht Beveiligd!