Inwoonster van Franeker 106 jaar !

Franeker  – Tjitkse de Boer-Oosterbaan uit Franeker is de oudste inwoner van de gemeente Franekeradeel. Woensdag 17 november vierde zij haar 106e verjaardag! Uiteraard kwam burgemeester Fred Veenstra de jarige feliciteren met deze uitzonderlijke leeftijd.Tjitske Oosterbaan is op 17 november 1904 geboren in Witmarsum. In 1929 trouwde zij met Auke de Boer uit Pietersbierum. Uit hun huwelijk zijn twee kinderen geboren: een zoon en een dochter. Daar zijn ondertussen 7 kleinkinderen en 17 achterkleinkinderen bijgekomen. Auke de Boer is in 1965 op 61-jarige leeftijd overleden. Ook de dochter is op relatief jonge leeftijd overleden. Vanaf hun huwelijk hebben Tjitske en Auke gewoond in Pietersbierum waar ze een familiebedrijf hadden dat in pootaardappelen deed. Ze hebben, met name in de oorlog, zware tijden gehad. Gelukkig verbeterden de omstandigheden later. Het bedrijf is voortgezet door hun zoon. Later is het bedrijf verkocht. Na de lagere schooltijd heeft Tjitske cursussen handwerken gedaan. Ze heeft in haar leven heel veel kleding gemaakt. Het breien van sokken en truien was een hobby van haar. De kleinkinderen waren dan ook maar wat blij met de sokken. Als ze bij beppe “út fan hûs” waren kregen ze altijd soep van beppe met echte sûkerbôle. Tjitske is nog goed bij de tijd; de Leeuwarder Courant wordt nog elke dag gelezen pas als die uit is gaat ze verder met haar boeken. Uiteraard wordt de gezondheid ieder jaar iets minder, maar dat is niet verwonderlijk met zo’n hoge leeftijd!