Jan Dijkstra FNP – lijsttrekker Franekeradeel

De leden van FNP-Franekeradeel hebben Jan Dijkstra uit Hitzum verkozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014. Jan Dijkstra heeft de laatste 8 jaar voor de FNP in de raad van Franekeradeel gezeten. De afgelopen 4 jaren vormde hij als fractievoorzitter samen met de nummer 2 van de lijst, Sietze de Haan, de fractie.

In het dagelijkse leven werkt Jan als teammanager bij de verslavingszorg in Sneek. Hij is daar met zijn team van 25 mensen verantwoordelijk voor de verslavingszorg in De Fryske Marren, Súdwest-Fryslân en Littenseradiel. In het verleden is Jan altijd bestuurlijk actief geweest in en om Hitzum. En na de rol van voorzitter van dorpsbelang was de overstap naar de gemeentepolitiek niet zo groot.

Tijdens de bijeenkomst in Oosterbierum hebben de FNP-leden een lijst besproken met jongere en oudere kandidaten met meer en minder ervaring in de politiek; man en vrouw en wonende in alle windstreken van Franekeradeel.

De volledige lijst wordt begin 2014 tegelijk met het programma vastgesteld en dan gepubliceerd op www.frjentsjerteradiel.fnp.nl.

De eerste 10 kandidaten:

1 Jan Dijkstra – Hitzum
2 Sietze de Haan – Franeker
3 Gea Iedema-Zondervan – Franeker
4 Bert Vollema – Tzum
5 Anna Martha van der Mei – Tzum
6 Hans Nauta – Hitzum
7 Roelie Greidanus-Anema – Achlum
8 Gerben van der Mei – Tzummarum
9 Japke van Groning – Franeker
10 Fokke Smink – Dongjum

Jan Dijkstra