Kaatsveld de Bleek mogelijk naar Bloemketerp

Franeker – Kaatsveld De Bleek in Franeker wordt waarschijnlijk verplaatst naar sportterrein Bloemketerp. De gemeente Franekeradeel wil besparen op onderhoud door buitensportvoorzieningen bij elkaar te plaatsen. De bestaande voorzieningen op Bloemketerp worden ook aangepakt. De atletiekbaan krijgt verlichting en de ijsbaan wordt geëgaliseerd, zodat hij sneller bevriest.

error: Bericht Beveiligd!