Kerstboom versnipperen 2015

Op woensdagmiddag 7 januari 2015 wordt op diverse plaatsen de jaarlijkse kerstboom-versnipperactie gehouden. Op deze dag kunt u de kerstbomen brengen op de hieronder genoemde locaties. De tijden die genoemd zijn, zijn de tijden dat de versnipperaar/auto op de desbetreffende plaats aanwezig is. De kerstbomen moeten klaarliggen als de versnipperaar /auto komt.

Voor de dorpen waar de auto komt, geldt een andere methode. Deze bomen worden met een auto opgehaald en de kerstbomen worden naar de firma Westra gebracht voor versnippering.

Wel vragen wij met klem om de bomen te ontdoen van pastic zakken en potten.

We rijden deze woensdagmiddag met 2 versnipperaars en 3 auto’s. Vorig jaar hadden de meeste dorpsbelangen en buurtverenigingen een lootje voor een verloting of een kleine verrassing voor iedereen die een kerstboom bracht.

Wij verzoeken u de kerstbomen pas op de dag van versnippering in te zamelen. We willen graag kerstboomverbrandingen voorkomen.

Aldus de gemeente Franekeradeel.

Route kerstboom versnippering woensdag 7 januari 2015

Tijd

Dorp/buurt

Locatie

(versnipperaar 1)

13.30 uur

Het Westen

buurthuis Frisia

14.15 uur

It Stiselplak

grasveld Wierdsmastraat

15.00 uur

’t War

speelveld P. Mulierstraat

15.30 uur

vml. Witzens

bij de Schepsnavel

(versnipperaar 2)

13.30 uur

Arkens

buurthuis De Terp

14.15 uur

Het Oosten

Klaarkampstraat/L.v.Buerenstraat

15.00 uur

Alles achter de brug

vml. Camping/begin industrieterrein

(auto 1)

13.30 uur

Tzummarum/Firdgum

Skoalstrjitte bij de trambaan

14.15 uur

Oosterbierum/Klooster-Lidlum

bij de kerk

15.00 uur

Sexbierum/Pietersbierum

bij de terp

(auto 2)

13.30 uur

Dongjum

bij de school

14.00 uur

Ried

bij de kerk

14.30 uur

Peins

bij het kaatsveld

15.00 uur

Zweins

bij het kaatsveld

15.30 uur

Schalsum

achter het dorpshuis

 

 

 

(auto 3)

13.30 uur

Tzum

grasveld Nieuwbuurtsterweg

14.45 uur

Achlum

naast gymnastieklokaal

15.15 uur

Herbaijum

veldje/parkeerplaats Paradyske

error: Bericht Beveiligd!