Kerstboom versnipperen 2018

 

Op woensdagmiddag 3 januari 2018 wordt op diverse plaatsen de jaarlijkse kerstboom-versnipperactie gehouden. Op deze dag kunt u de kerstbomen brengen op de hieronder genoemde locaties. De tijden die genoemd zijn, zijn de tijden dat de versnipperaar/auto op de desbetreffende plaats aanwezig is. De kerstbomen moeten klaarliggen als de versnipperaar/auto komt.

Voor de dorpen waar de auto komt, geldt een andere methode. Deze bomen worden met een auto opgehaald en de kerstbomen worden naar de firma Westra gebracht voor versnippering.

Wel vraagt de gemeente met klem om de bomen te ontdoen van plastic zakken en potten. Ze rijden deze woensdagmiddag met 2 versnipperaars en 3 auto’s.

Vorig jaar hadden de meeste dorpsbelangen en buurtverenigingen een lootje voor een verloting of een kleine verrassing voor iedereen die een kerstboom bracht.

De gemeente adviseert u om de kerstbomen pas op de dag van versnippering in te zamelen, dit om kerstboomverbrandingen te voorkomen. 

Route kerstboomversnippering woensdag 3 januari 2018.

Tijd                Dorp/buurt                                       Locatie.

 • 13.30 uur        Het Westen                                        buurthuis Frisia
 • 14.15 uur        It Stiselplak                                        grasveld Wierdsmastraat
 • 15.00 uur        ’t War                                                 speelveld P. Mulierstraat
 • 15.30 uur        vml. Witzens                                      bij de Schepsnavel

(versnipperaar 2)

 • 13.30 uur        Arkens                                             buurthuis De Terp
 • 14.15 uur        Het Oosten                                       Klaarkampstraat/L.v.Buerenstraat
 • 15.00 uur        Alles achter de brug                          vml. Camping/begin industrieterrein
 • 15.30 uur        vml. Buurtver. DES                           Prinses Beatrixstraat thv huisnummer 12

(auto 1)

 • 13.30 uur        Tzummarum/Firdgum                          Skoalstrjitte bij de trambaan
 • 14.15 uur        Oosterbierum/Klooster-Lidlum              bij de kerk
 • 15.00 uur        Sexbierum/Pietersbierum                     bij de terp

(auto 2)

 • 13.30 uur        Dongjum                                            bij de school
 • 14.00 uur        Ried                                                   bij de kerk
 • 14.30 uur        Peins                                                  bij het kaatsveld
 • 15.00 uur        Zweins                                               bij het kaatsveld
 • 15.30 uur        Schalsum                                            achter het dorpshuis

 (auto 3)

 • 13.30 uur        Tzum                                                  grasveld Nieuwbuurtsterweg
 • 14.15 uur        Hitzum
 • 14.45 uur        Achlum                                              naast gymnastieklokaal
 • 15.15 uur        Herbaijum                                          veldje/parkeerplaats Paradyske