Keurslagerij Dijkstra glansrijk door de keuringen

Keurslagerij Dijkstra heeft met succes drie onaangekondigde keuringen op het gebied van hygiëne, voedselveiligheid en ondernemerschap doorlopen. Hij voldoet aan alle door de Vereniging van Keurslagers gestelde eisen en mag de titel ‘Keurslager’ blijven voeren.

Recent heeft extern inspectiebureau MicroCare de microbiologische kwaliteit van een aantal verschillende vleessoorten bij Keurslager Dijkstra beoordeeld. Deze keuring heeft Keurslagerij Dijkstra met goed gevolg afgelegd.

Vakmanschap

Op een ander moment is het bedrijf van Keurslager Dijkstra door de Vereniging van Keurslagers geïnspecteerd op hygiëne, versheid, assortiment, vakmanschap, klantvriendelijkheid en presentatie. Toen was er – via een aparte beoordelingsmethode – veel aandacht voor de naleving op de voedselveiligheid. Ook deze keuringen heeft Dijkstra goed doorlopen.

Door samen te werken met kleinschalige leveranciers van vers rund,kalfs, kip, lams en varkens vlees, waarbij de lijntjes kort blijven heeft Keurslagerij Dijkstra goed inzicht met wat hij inkoopt.

Continu verbeteren

Hygiëne en voedselveiligheid vormen het fundament onder het beleid van de Vereniging van Keurslagers. De richtlijnen zijn vastgelegd in het Keurslager Formulehandboek en het Keurslager Kwaliteitssysteem. Met deze werkwijze – waaronder de drie onverwachte keuringen, blijft het kwaliteitsniveau van alle 480 bij de vereniging van Keurslagers aangesloten slagers gehandhaafd.