Keuze uit drie namen voor nieuwe gemeente, Bildts geen optie.

Alle inwoners van de toekomstige gemeente, met nu nog de werknaam Westergo mogen na de zomer kiezen uit drie voorstellen voor de definitieve gemeentenaam. Daarmee komt de stuurgroep die de herindeling van het Bildt, Franekeradeel, Menameradiel en vier dorpen van Littenseradiel voorbereid tegemoet aan kritiek die geuit was op de eerste vergadering van de herindelingscommissie maandagavond in Menaam. De stuurgroep wilde namelijk twee namen voorleggen.

Na een een korte schorsing gaf burgemeester Fred Veenstra van Franekeradeel aan dat er drie namen komen. Een naamgevingscommissie met mensen uit alle geledingen van de samenleving bepaalt dit trio. Suggesties mogen door de hele bevolking worden gedaan. Een Bildtse naam is geen optie, alleen de erkende rijkstalen Nederlands en Fries zijn toegestaan.

error: Bericht Beveiligd!