Heinrich Winter

Krijgt onze overheid het voor elkaar? – college Heinrich Winter

Klimaatverandering, woningnood, migratiecrisis. De problemen waarmee onze samenleving worstelt, zijn groot. Heeft onze overheid genoeg sturingskracht om die problemen aan te pakken? Die vraag bespreekt hoogleraar Heinrich Winter in een publiekscollege op woensdag 27 maart bij de Academie van Franeker.

Is de overheid aan zet?
Om de grote problemen in onze samenleving aan te pakken, zijn fundamentele veranderingen nodig. Antwoorden op de problemen waarmee we te maken hebben, zijn in grote lijnen wel te geven: energietransitie, huizen bouwen en een andere inrichting van onze economie. Maar wie gaat daarvoor zorgen? Heeft onze overheid nog voldoende sturingskracht of is die de afgelopen decennia verzwakt, onder invloed van neo-liberale inzichten en bestuurskundige theorieën over New Public Management? Moet de overheid ‘regie’ nemen en hoe ziet dat eruit? Moeten we anders kijken naar de verhouding tussen overheid en markt, zoals Marianne Mazzucato betoogt? Is het weer tijd voor een zelfbewuste overheid? In zijn college probeert Heinrich Winter vragen over overheid, markt en gemeenschap te duiden. Hij gaat daarbij graag in gesprek met de aanwezigen.

Over de spreker
Prof.dr. Heinrich Winter is hoogleraar bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast is hij directeur van Pro Facto, een onderzoeks- en adviesbureau dat overheden op alle niveaus ondersteunt met juridisch advies en de resultaten van bestuurskundig onderzoek. Winter is daarnaast actief als lid en voorzitter van raden van toezicht in het maatschappelijk domein.

Het publiekscollege vindt plaats op 27 maart in de collegezaal van de Academie van Franeker (Botniastins, Breedeplaats 1, Franeker). Aanvang: 20.00 uur. Toegangskaartjes à 10 euro zijn vanaf een halfuur voor aanvang verkrijgbaar in de Botniastins. Reserveren kan via academiefraneker.nl

error: Bericht Beveiligd!