Kuieren “Rond de Wijnaldumer terpenrij” 

Wie woonden er in de vroege middeleeuwen op de terp van Tjitsma?

Tegenwoordig is de terp begroeid met wintertarwe maar vanaf het begin van onze jaartelling stonden er houten boerderijen op.

Wie hebben er in de latere eeuwen op de terp gewoond en gewerkt? Hier werd immers de gouden fibula (mantelspeld) gevonden. Nergens vind je een dergelijk sieraad van deze allure.

Genietend van fluitenkruid, klaver en boterbloem wandelen we via het deels onverharde pad langs de Ried. Daar treffen we bergeenden, fuut en wilde eend en zelfs misschien wel een paar reeën.

Onderweg staan we meerdere malen stil en vertellen dan over het ontstaan van de terpenrij, ten oosten van het dorp. Tijdens deze kuier (6 km) wordt onderweg een pauze ingelast voor een versnapering.

We starten zaterdag 13 mei in groepsverband om 13.00 uur vanuit het Archeologisch Steunpunt. Deze locatie bevindt zich in de consistorie achter de kerk van Wijnaldum. (in verband met herinrichting zijn de meeste vitrines in het Steunpunt momenteel niet gevuld)

Kosten deelname € 5,00. Alleen contante betaling. Honden aangelijnd toegestaan. De kuier is niet geschikt voor wandelwagens en rollators.

Deelname is ope igen risico.