Let op: Deel parkeerterrein Leeuwarderweg blauwe zone

Met de komst van de Albert Heijn en de Lidl is het oostelijk deel van het parkeerterrein aangewezen als  parkeerschijfzone, beter bekend als blauwe zone. Hier mag  alleen met gebruik van een parkeerschijf maximaal 1,5 uur worden geparkeerd.

Waarom blauwe zone
Een parkeerschijfzone is bedoeld om het langparkeren te  voorkomen.  Voertuigen die langer dan 1,5 uur  parkeren worden geweerd.

Parkeerschijf verplicht in blauwe zone
In de blauwe zone is het gebruik van een parkeerschijf verplicht. De maximale parkeertijd staat op het verkeersbord. Een parkeerschijf moet u zo instellen dat de pijl het tijdstip van aankomst aangeeft. Het tijdstip van aankomst mag u naar boven afronden op het eerstvolgende hele of halve uur. U moet het tijdstip van aankomst op de parkeerschijf handmatig instellen. U mag geen parkeerschijf gebruiken met een mechanisme dat het tijdstip van aankomst automatisch verschuift. Door dit verbod wordt voorkomen dat een parkeerplaats te lang door hetzelfde voertuig wordt bezet.

Plek van de parkeerschijf
U moet de parkeerschijf achter de voorruit van de auto plaatsen. De parkeerschijf moet buiten de auto  zichtbaar zijn.

Gehandicaptenparkeerplaatsen en parkeerschijf
Dicht bij de winkelingangen  zijn 4 parkeerplaatsen aangewezen  voor gehandicapten. Naast een geldige gehandicaptenparkeerkaart , moet u ook een parkeerschijf gebruiken. Zo wordt tegengegaan dat hetzelfde voertuig te lang op een gehandicaptenparkeerplaats staat.

Vragen?
Heeft u vragen over de herinrichting van de Leeuwarderweg Franeker? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente  op tel.nr. : 14 0517 of e-mail:  info@franekeradeel.nl.

Bron: Franekeradeel.nl