Lezing van Professor Rolf Bremmer Jr. uit Franeker over episodes uit de Friese geschiedenis

Plinius de Oudere (23 – 79 na Chr.) was een Romeins militair, letterkundige en amateur- wetenschapper. Hij schreef ooit over de kustbewoners van de Wadden en noemde hen een misera gens: een meelijwekkend volk…

Wat staat er door de eeuwen heen over de Friezen geschreven? Dat is in 2017 in een boek verzameld, met de titel “Een meelijwekkend volk. Vreemden over Friezen van de oudheid tot de kerstening” Aan de hand van dat boek vertelt prof. em. Rolf H. Bremmer Jr. uit Franeker over de verschillende episodes uit de Friese geschiedenis, terwijl vertaler/onderzoeker Anne T. Popkema de bronnen zelf laat spreken – in het
Fries.

  • Aanvang: vrijdag 17 maart om 20.00 uur
  • Entree: voor niet-leden € 5,00. Voor leden van de Oudheidkundige Vereniging
  • Barradeel € 3,00 (dit zijn de kosten voor 2 x koffie/thee)
  • Alleen contante betaling.
  • Locatie: Dorpshuis De Bijekoer, S. Schaafstrapaed 1, Wijnaldum
  • Organisatie: Stichting Archeologisch Steunpunt Wijnaldum en Oudheidkundige
  • Vereniging Barradeel.
    https://www.winaam.nl/archeologie/
error: Bericht Beveiligd!