Loting 156ste Koninklijke PC

PC KAATSENFraneker – Traditie getrouw is op maandagavond in de Koornbeurs te Franeker de loting geweest voor de woensdag te houden jaarlijkse kaatspartij de PC. Dit jaar voor de 156ste keer. De volgende (zie onder) 16 parturen zullen strijden om de prijzen, maar vooral om de eer! zoals gebruikelijk zijn de ruim 10.000 zitplaatsen in de (tijdelijke) Franeker Arena volledig uitverkocht.

1. Hendrik Tolsma, Michel van der Veen, Johannes Boersma
2. Martijn Olijnsma, Hylke Bruinsma, Douwe Groenendijk
3. Wilco Rinia, Karel Nijman, Gert-Jan Meekma
4. Site Ferwerda, Gerrit Meijer, Rudolf Soepboer
5. Jochum Bouma, Jan Willem van Beem, Pier Piersma
6. Marten van der Leest, Pieter Jan Plat, Feiko Broersma
7. Dirk Yde Sjaarda, Erik Haitsma, Tsjibbe Hansma
8. Arnold Zijlstra, René Anema, Frederik van der Meij
9. Jelte-Pieter Dijkstra, Hans Wassenaar, Lennart Adema
10. Gert-Anne van der Bos, Folkert van der Wei, Daniël Iseger
11. Rutmer van der Meer, Renze Pieter Hiemstra, Taeke Triemstra
12. Robert Rinia, Siebe Greidanus, Aloys Freitag
13. Pieter van Althuis, Jacob-Klaas Haitsma, Gerrit Flisijn
14. Jan Dirk de Groot, Herman Sprik, Alle Jan Anema
15. Gerben Hein Wijtsma, Jacob Zaagemans, Peter de Boer
16. Johan van der Meulen, Jacob Wassenaar, Marten Feenstra.