Maar liefst zes nieuwe bestuursleden voor 130-jarige kaatsvereniging Jan Bogtstra

Tijdens de algemene ledenvergadering van k.v. Jan Bogtstra werd afscheid genomen van het huidige bestuur en de jeugdcommissie. Gelukkig zijn er na veel speurwerk maar liefst 6 personen gevonden, die bestuurlijke verantwoording op zich willen nemen.

Naast Hoofdklasse kaatsers Allard Hoekstra en Patrick Scheepstra, zijn dat James Geurtin en Piet Kuiken, terwijl de dames Griet Eisma-Greidanus en Eelkje Draaisma dit zestal zullen completeren. Helaas is er nog niemand gevonden die het voorzitterschap op zich wil nemen, maar wellicht komt die na deze positieve ontwikkeling toch nog opdagen.

Bij de jeugdcommissie zijn er 3 moeders die zich wensen in te zetten voor de jeugdige kaatsers en Pieter Smink en Joukje Salverda zullen (ondanks hun terugtreden) de dames ondersteunen.